Kancelaria Adwokacka
Adw. Iwona Sorokin-Galant, LL.M. +48 606 908 793

O mnie

Jestem członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. W tej izbie częściowo odbywałam aplikację adwokacką. Pod okiem patrona zdobywałam bogate doświadczenie z różnych dziedzin prawa. Siedziba mojej kancelarii adwokackiej mieści się w Stargardzie Szczecińskim (centrum miasta), natomiast świadczę usługi na terenie całej Polski oraz również w Niemczech.

Ukończyłam studia prawnicze w 2004r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 2005r. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2005r. zdobywałam doświadczenie zawodowe w szczecińskiej kancelarii adwokackiej. Posiadam tytuł magister legum oraz Master of German and Polish Law. Biegle władam językiem niemieckim w mowie i piśmie. W pracy kieruję się rzetelnością oraz skutecznością w zakresie podejmowanych przeze mnie czynności.

Moim celem jest profesjonalne zapewnienie obsługi prawnej Mandantowi oraz jego zadowolenie, a przede wszystkim pomoc klientom na wysokim poziomie przy uwzględnieniu ich możliwości finansowych.

Oferta

Zakres usług kancelarii obejmuje:

 • doradztwo prawne;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych;
 • prowadzenie spraw o odszkodowania;
 • prowadzenie spraw o alimenty;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony dóbr osobistych;
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych;
 • prowadzenie negocjacji;
 • sporządzanie i opiniowanie umów;
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism przedprocesowych;

Zakres usług świadczonych przeze mnie dla przedsiębiorców w sprawach gospodarczych i handlowych obejmuje:

 • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa kontraktowego;
 • negocjowanie i przygotowywanie projektów umów handlowych;
 • doradztwo w sprawach bieżących;
 • obsługę prawną przy sprzedaży i nabywaniu nieruchomości oraz zbywaniu i nabywaniu udziałów w spółkach, jak również dofinansowywaniu podmiotów poprzez podwyższenia kapitału zakładowego;
 • organizowanie zgromadzeń wspólników oraz przygotowywanie projektów uchwał i innych wewnętrznych aktów spółki;
 • reprezentację w postępowaniach rejestracyjnych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych;
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych;

W sprawach karnych zakres moich usług obejmuje:

 • porady prawne;
 • obronę w procesach karnych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego;
 • obronę w sprawach o wykroczenia;
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w procesach karnych;
 • sporządzanie, wnoszenie i popieranie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia.

W sprawach administracyjnych świadczę usługi w zakresie:

 • porad prawnych;
 • sporządzania opinii i ekspertyz prawnych;
 • reprezentowania w postępowaniach przed organami pierwszej instancji, organami odwoławczymi jak i przed sądami administracyjnymi;

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone przeze mnie usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym Mandantem po zapoznaniu się ze zleconą sprawą.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest głównie od wartości przedmiotu sporu, zakresu czynności, jakie w danej sprawie należy wykonać oraz stopnia skomplikowania sprawy.

O wysokości honorarium Madant informowany jest przy zlecaniu sprawy.

Jak do nas dojechać

 • Kancelaria Adwokacka
  Adw. Iwona Sorokin-Galant, LL.M.

  ul. Mickiewicza 1 B/2 PL 73-110
  Stargard Szczeciński
  +48 606 908 793

Kancelaria Adwokacka
Adw. Iwona Sorokin-Galant, LL.M.

Wysoka jakość usług
za rozsądną cenę.

Ciekawostki prawne: